WATERGEEST

dagboek van een early vutter


Een reactie plaatsen

Dordrecht, stad op een kruispunt van rivieren – 2

Als je het over een rivier hebt, dan kom je ook snel op veerboten. Mensen die vroeger naar Dordrecht wilden, waren vaak aangewezen op veren. Zo had je veerboten naar Papendrecht en Zwijndrecht. Nu zijn er sneldiensten naar Rotterdam. Als je deze foto’s ziet, besef je hoe belangrijk het was dat progressief Dordrecht zich indertijd hevig verzette tegen het slopen van de oude stad. Aan de overzijde van de rivier laat het spuuglelijke Papendrecht zien wat er van de stad geworden zou zijn als de slopers hun zin gekregen hadden.
Aan de oude kades vind je herinneringen aan de gloriedagen van de handel over de rivier, en verder, de zee op. Op het kruispunt van Merwede en De Noord staat de beroemde stadspoort Het Groothoofd. Daar vind je ook het beroemde café Jongepier.


Een reactie plaatsen

Prehistorische kunst van Sardinië oogt verrassend modern

Toevallig kreeg ik een catalogus in handen over een tentoonstelling in het Brussel van 1954 over prehistorische bronzen beeldjes van Sardinië. Het gaat om beeldjes van de zogenaamde Nuragencultuur, die bloeide van pakweg 1800 – 600 v.C. Wat me direct opvalt aan de beeldjes is de strakke, licht karikaturale vormgeving die erg modern aandoet. Zo modern dat ik eerst dacht dat het om een hoax ging, nepbeeldjes dus. Maar op het web vond ik wel wat beeldjes die weliswaar minder mooi waren, maar in grote lijnen met de beeldjes uit de catalogus overeenkwamen. De Nuragencultuur werd weggevaagd door Puniërs en Romeinen. Jammer. Ik meen toch echt dat we hier te maken hebben met de voorvaderen van de moderne kunst. Afrikaanse kunst is trouwens ook niet ver weg in mijn associaties. Geen wonder misschien, als de Nuragers naar Noord-Afrika zijn getrokken toen de Puniërs en de Romeinen binnenvielen. Of was het andersom en zijn de Nuragers van meet af door Afrika beïnvloed?
Het laatste beeldje van de centauer roept overigens allerlei vragen bij me op. Waarvan “Waren de goden centaurs?” niet de minste is, onmiddellijk gevolgd door “Waren de centaurs kosmonauten?”. Maar effe serieus, een volk dat zich centaurs zo voorstelt, is misschien ook de grondlegger geweest van de verhaalgenres fantasy, horror en science-fiction.