WATERGEEST

dagboek van een early vutter


Een reactie plaatsen

Dordrecht, stad op een kruispunt van rivieren

Ik ben geboren in Dordrecht. In de jaren zestig was de stad hard op weg een paradijs van betonnen sovjetbunkers te worden, maar gelukkig zegevierde het verzet tegen de voorgenomen totale destructie van de middeleeuwse stad. Nu zijn er nog veel mooie plekjes over in Dordt, zoals de bewoners het zelf noemen. Ik zal er de komende berichten wat van laten zien.
I was born in Dordrecht. In the sixties the march of progress, with its sovjet style concrete bunkers, almost resulted in a total destruction of all medieval buildings. Somehow the people of Dordt, as they call it, managed to halt this process, and nowadays there are many beautiful spots to be found in the old city. I will show some of them in the next posts.
de grote kerk
de grote kerk
catharijnepoort
haveningang bij de Engelenburgerbrug
bij de Engelenburgerbrug
op de Engelenburgerbrug


Een reactie plaatsen

Prehistorische kunst van Sardinië oogt verrassend modern

Toevallig kreeg ik een catalogus in handen over een tentoonstelling in het Brussel van 1954 over prehistorische bronzen beeldjes van Sardinië. Het gaat om beeldjes van de zogenaamde Nuragencultuur, die bloeide van pakweg 1800 – 600 v.C. Wat me direct opvalt aan de beeldjes is de strakke, licht karikaturale vormgeving die erg modern aandoet. Zo modern dat ik eerst dacht dat het om een hoax ging, nepbeeldjes dus. Maar op het web vond ik wel wat beeldjes die weliswaar minder mooi waren, maar in grote lijnen met de beeldjes uit de catalogus overeenkwamen. De Nuragencultuur werd weggevaagd door Puniërs en Romeinen. Jammer. Ik meen toch echt dat we hier te maken hebben met de voorvaderen van de moderne kunst. Afrikaanse kunst is trouwens ook niet ver weg in mijn associaties. Geen wonder misschien, als de Nuragers naar Noord-Afrika zijn getrokken toen de Puniërs en de Romeinen binnenvielen. Of was het andersom en zijn de Nuragers van meet af door Afrika beïnvloed?
Het laatste beeldje van de centauer roept overigens allerlei vragen bij me op. Waarvan “Waren de goden centaurs?” niet de minste is, onmiddellijk gevolgd door “Waren de centaurs kosmonauten?”. Maar effe serieus, een volk dat zich centaurs zo voorstelt, is misschien ook de grondlegger geweest van de verhaalgenres fantasy, horror en science-fiction.